Homepage

Assessments

Hoe erken je zonder twijfel de werkelijke kracht of het werkelijke potentieel van een professional. Of de limiet aan iemand, of het het feit iemand op een andere plek opeens veel beter of slechter kan functioneren ? Hoe bepaal je nu welke persoon het beste tot zijn recht komt op een positie? Of op welke postie iemand nu juist optimaal tot zijn of haar recht zal komen.

Wij hebben twee tools in onze toolbox: het inhoudelijke assessment en de online scan. Afhankelijk van de krantvraag passen we deze “sec” toe of vormen deze de kern van de oplossing van een groter geheel, zoals optimalisatie van een team.

De eerste tool is het dag assessment op de combinatie inhoud mens:

Onze spiegel, in de vorm van een rapportage nav een mooie assessment dag, opent de deur naar dingen die u graag wilde weten en nu kunt zien.

Meedogenloos mooi, objectief en eerlijk ook al is de inhoud soms keihard. Jezelf, of uw werknemer, zien zoals hij of zij is. Gezien worden op harde en brede vakinhoud ipv op streepjes en reeksen, gezien worden mbt potentiele groei, gezien worden als mens. En daardoor opeens heel helder voor ogen krijgen wat de beste beslissing is, en waarom. Een instroom of uitstroom beslissing, het inzetten van opleidingsbudget of een interne promotie of functie wisseling.

Ongeveer 95% van onze kandidaten beleeft het assessment als puur cadeau. Dankbaar voor de eerlijkheid, wat de uitkomst ook is. Die andere 5% heeft in de conclusie van het assessment staan dat hij/zij ergens een ontwikkelpunt heeft waar hij/zij al lange tijd voor wegloopt en het waarschijnlijk nu ook niet wil zien. Deze kandidaten vinden het dan ook niet leuk om dat zo scherp op papier terug te zien. Maar ook daar komen we uit. Wij lopen er in ieder geval niet van weg. Dingen zijn zoals ze zijn en wij benoemen dat.

Het assessment duurt een hele dag en vindt plaats bij ons op een prettige en veilige locatie. Het bestaat o.a. uit een mooie test op persoonlijkheidskenmerken met daarna de bespreking daarvan. Een diepte-interview en het maken van een business case, waarbij je door experts volledig maar positief wordt doorgezaagd. Dus waarom je bepaalde antwoorden geeft en wat er nog meer mogelijk is als antwoord. Juist geen multiple choice vragen, maar open vragen waar iedere kandidaat heel breed en diep alles mag laten zien wat hij/zij juist wel of niet in huis heeft. Je kunt en mag je volledig laten zien als mens, maar ook op vak-inhoud . De uitkomst van deze hele dag is een spiegel over wie je bent en wat er als professional voor je mogelijk is. Loopbaan- en ontwikkeladvies vind je terug in het Assessment rapport. Dit rapport gaat eerst naar de kandidaat en als de kandidaat akkoord is, dan gaat hij ook naar de werkgever. Zo gewenst bespreken we de rapportage bij u op kantoor.

De meest gangbare business cases die we gebruiken voor het assessment betreffen het vakgebied controller tot CFO. Met de business cases kunnen we ook (juist) onderscheidend testen of iemand meer tot zijn/haar recht zal komen als Financial Controller of als Business Partner. Voor specifieke deelgebieden (bijv. credit control) hebben we een meer specifieke Business Case en zal er ook een inhoudelijk doorgewinterd specialist aanschuiven.

Schroom niet om referenties op te vragen. Het is echt!

Het assessment kost tussen de € 2.250,- (Controller level) en €2.600,- (CFO level). Internationaal wordt het assessment maatwerk. Als de opdracht ook voor ons boeiend is, dan gaan we daar graag over in gesprek. Brede ervaring inmiddels met professionals uit ongeveer vijftien landen.

Ter info voor klanten en kandidaten uit de Non-For-Profit sectoren:

Onze assessments werken natuurlijk juist NIET met multiple choice vragen. U kunt dan namelijk niet uw volle potentie en breedheid tonen. De test die we u elders op de website als teaser aanbieden is dan ook slechts gewoon een teaser om u aan het denken te zetten en u aan te geven dat we met u in de Business Case hard en diep de inhoud opgaan. Net zoals u op persoonlijkheidsgebied ook diep kan gaan. Die teaser op inhoud gaat over een zeer zakelijk bedrijf waar met name non-for-profit professionals soms wat onprettig op reageren. Dit geldt niet voor ons brede assessment op de assessment dag, waar beide categorieën professionals volledig tot hun recht komen wat betreft inhoud.

Klantervaringen dag assessment op combinatie vak inhoud en mens:

1. Na een reeks internationale acquisities door een NL multinational: het in kaart brengen van de kracht en de potentie van hun professionals in Finance in verschillende landen—training en recruitment plannen laten aansluiten bij de gevonden resultaten. Resultaten waren verbluffend mooi.

2. Het voorzien van mogelijke interne promotie vraagstukken of wervingstrajecten (hetzij via www.finext.nl dochter www.wens.finance of rechtstreeks door klanten zelf) van objectieve en gedragen onderbouwing van het aanwezige of afwezige potentieel. Zo mogelijk inclusief handleiding om het direct een succes te maken. Veel klanten roemen de kracht van het assessment niet alleen als middel voor het keuze proces, maar ook als middel om vastzittende collega’s (eindelijk) vol te kunnen raken met wat er echt is en deze collega’s weer in hun kracht te krijgen, vaak in een net andere baan.

3. Bij reorganisaties of om simpelweg om het team (of de persoon) weer optimaal in de kracht te zetten: assessments op de individuen en de groep, gevolgd door een eye-opening workshop. Zo eerlijk en zodanig gebaseerd op door deelnemers gedragen feiten en gevoelens, dat de impact veel verder reikt dan vele trajecten en heidagen die eerder strandden in goede voornemens.

4. Het terug op de rit zetten van professionals die tijdelijk niet goed functioneren en weer in hun kracht willen en mogen komen. Juist ook triple A klanten met professionele HR afdelingen komen vaak bij ons uit als ze het echt gaat om te begrijpen waarom mensen niet in hun kracht komen en waar die potentie nu echt zit.

Wij hebben twee tools in onze toolbox. Het tweede tool is de Online Scan op vakinhoud:

Dit tweede tool (de scan) is prachtige manier om snel, effectief en goedkoop door CV’s te prikken of groepen mensen in kaart te brengen.

Klantvoorbeelden Online scan op vak inhoud:

1. Bij een SSC in India (NL multinational) constateerden we weinig diversiteit in kwaliteit van personeel. Vooral erg accounting gericht en weinig business sense, waardoor business vragen vanuit het HQ in NL niet landden. Bij de nieuwe werving gaan kandidaten eerst door de online test, waarbij selectief alleen die mensen worden uitgenodigd die absoluut hoog scoren en hoog scoren op de relatieve kracht van business sense.

2. Bij een Private Equity bedrijf in Leiden ging de financiële afdeling door te online test en bleek dat niemand hoog scoorde op gevoel voor compliance, maar dat er bijna een overschot aan business sense was. Dit verklaarde ook de hick-ups in standaard compliance. Volgende werving op de afdeling moet juist wel sterk zijn in compliance en dus een afwijkend (van de huidige afdeling) profiel hebben.

3. We hebben een Dbase met bijna 1000 afstudeerders HBO BE. Door vele HBO instellingen worden we al een paar jaar gevraagd afstudeerders in onze spiegel te laten kijken. Voor een grote verzekeraar zetten we de online test in op een selectie dag voor trainees.

4. Bedrijven gebruiken de online test als middel om de laatste kandidaten (al dan niet via recruiters) nog met elkaar te vergelijken en een juiste keuze te maken.

5. Recruiters gebruiken de online test om binnen veelvoud van CV’s zeker te zijn dat ze geen inhoudelijk sterke mensen over het hoofd zien. En dat ze geen tijd verspillen aan mensen die inhoudelijk toch niet de kracht hebben die ze zoeken.